Glommersträsk Hembygdsförening

* DE GAMLA BYGGNADERNA *

Käckboden.

Denna bod är byns äldsta byggnad, den timrades redan 1759 av den förste nybyggaren i Glommersträsk, Per Israelsson Käck.
Boden hitflyttad från Käcks gård där den troligen användes till förvaring av matvaror.

Käckboden från 1759 är byns äldsta byggnad.

Samisk stolpbod.

Stolpbod från omkr 1790. Byggdes i Storträsk, Arvidsjaur.
Boden har haft minst 8 olika ägare genom åren.
T.ex. År 1892 såldes den till en man för blott en snus.
1940 timrades byggnaden upp för 5:e gången, 2 mil söder om Stockholm i Tildestorp, Sotholms härad, Tyresö.
1985 erbjöds Arvidsjaur kommun att köpa den.
1987 sattes den upp på Hembygdsområdet i Glommersträsk av Henrik Eklund, Järvträsk och bröderna Erik och Arvid Eriksson, Gallejaur.

Samisk Stolpbod.

Mangårdsbyggnad.

År 1775 började man timra ett mindre hus på Käcks gård och flyttade det till "Haingna" och färdigställdes där år 1810.
Man lägger på några varv timmer, för att få plats med en långhylla i köket.
Detta var första delen av det som kom att bli vår nuvarande hembygdsgård.
1839 förlängs huset med 10 alnar. Det blev då ett stort rum på bottenvåningen "Salen" och ett lika stort rum uppe, samt ett mindre rum.
1843 startades den första skolan i Arvidsjaur kommun i stora rummet på övre planet. Läraren Israel Skarin skulle på Svenska Missionens bekostnad lära samiska pojkar bl.a.kristendom.
Skolan är autentisk och mycket väl bevarad än i dag.


1931 flyttade dåvarande ägaren Engelbert Nilsson till ett nybyggt hus intill Hängenområdet.

Hembygdsomrdet är i dag kulturminne och klassas som Nybyggarmuseum.

Mangårdsbyggnaden från 1810.

Loftsboden

Loftsboden i två våningsplan från 1825 med sin karakteristiska vindflöjel.
Byggnaden är uppförd på dess nuvande plats av dåvarande ägaren Johan Johansson Edström.

Loftsboden

Kornboden

Daterad 1777 och flyttad från Käcks gård till Hängengården. Kornboden är en bröllopsgåva till brudparet Johansson Edström som flyttade till Hägnan 1810.
Sommaren 2009 gjordes en omfattande renovering av boden och byggnaden fick nävertak och takved. Ingemar Sjölund Öjebyn var arbetsledare för projektet.

Kornboden fick nytt tak av näver och takved sommaren 2009.

Bagarstuga

Byggnaden uppfördes år 1843 på nuvarande plats.
Hit flyttade man på sommaren för att städa ur det stora huset.
Här bakades storbak inför julen och andra högtider.
Rummet på övre planet användes som sovrum.

Bagarstugan från 1843.

Långlogen/Tröskloge

Den 36 meter långa byggnaden uppfördes 1835 i byn Gallejaur.
1945 flyttades logen till Hängengården.
I logen tröskades kornet med häst och vagn "kornbult" lovagn.
Sex familjer använde logen som sina förrådsutrymmen.

Långlogen är 36 meter lång.

Smedja

Smedja daterad 1881, hitflyttad från byn Hålberg, Arvidsjaur.
Smedjan visar tillverkning av vapen.

Smedjan från 1881.

Skvaltkvarn

Daterad 1881 hitflyttad från byn Hålberg, Arvidsjaur.
Kvarnen var vattendriven och användes av flera hushåll och byar.

Skvaltkvarn fån 1881

Benstamp.

Byggnaden är från omkring år 1900 och flyttad hit från Sotträskliden.

Här krossades ben från kreatur och vilda djur, som kokats ur och torkats.
Benmjölet användes som gödningsmedel på böndernas odlingar.

Benstamp från omkring år 1900

Utedass

Byggnaden är flyttad hit ifrån byn Gallejaur

Utedasset flyttades till en ny plats sommaren 2012.

Vedbod.

Flyttad hit ifrån byn Petikträsk, Norsjö.

Vedboden