Glommersträsk Hembygdsförening

Skola i Hängengården

1842 blev det allmän skolplikt i hela landet, men av någon anledning kom detta beslut först 1843 till Arvidsjaur socken.

1843 blev Israel Skarin tilldelad arbete i Glommersträsk som Kateket. Han skulle på Svenska Missionens bekostnad lära samebarn i Lappland kristendomen. Detta gällde endast pojkar. Samebarnen satt nog på golvet med korslagda ben.

Israel Skarin hade med sig Resekatedern som är från 1700-talet. Den väggfasta bänken är kommunens äldsta skolbänk. Skolbänkarna som står här inne är från olika epoker, den äldsta är utan ryggstöd.

 Nu fick Johan Edström användning av sitt rum ovanpå salen. Det större rummet blev skolsal och det mindre blev lärarens privata kammare.

Israel Skarin skrev varje år nytt kontrakt med husets ägare för att hyra rummen. Skolan var här till 1845, då Israel Skarin lånade 100 riksdaler av sin då nyblivne svärfar Johan Edström. Han använde pengarna till att bygga ett skolhus och ett bostadshus österut i byn.

 1851 sålde Skarin skolhuset till Arvidsjaur socken för 475 riksdaler. Den åtta år gamla Kateket skolan lades ner.

Skolhuset byggdes längre österut i byn och samma år startade folkskolan med Schults som lärare.

1846 startade Folkskolan med Mörtzell från Malå som lärare. Skolan var från början ambulerande (4-6 veckor på varje ställe)

 1859 startade Svensk Missionssällskapet upp Kateketskolan igen i Hängengården, nu med en annan lärare, Carlsson. Han hade en årslön på 400 riksdaler betald av Missionssällskapet.

Skolsalen i Hängengården hör till en av norra Sveriges bäst bevarade.

 Avskrift från guide information.

....................................................................................................................................