Glommersträsk Hembygdsförening

Hembygdsföreningens historia.

Arvidsjaurbygdens Hembygdsförening.   Initiativtagare var köpman Sven Carlsson Glommersträsk. Föreningen bildades 1937 och stadgar antogs. Föreningens arbetsområde skulle vara Arvidsjaur kommun och dess syften att bevara den gamla bondekulturen. Från början också att bevara samekulturen, vilket senare överlåtits till en annan förening Den första styrelsen bestod av följande personer: Sven Carlsson, G Martin Eriksson, Elis Vikberg, Karin Stenberg, Bror F Carlsten, Sven Gustavsson och Karl Nordlund. Några personer som också var mycket aktiva från början och under många år var Signe Carlsson, Astrid och Johan Lundström, Anna Gustavsson m.fl.   Föreningens första uppgift blev att försöka förvärva ”Hängengården” som skulle bli Hembygdsgård. Detta lyckades också redan samma år 1937. Tomtmarken blev dock inte köpt förrän något år senare. Den första Hembygdsfesten hölls i Glommersträsk sommaren 1938. År 1939 fick föreningen som gåva den s.k. Käckbodan av Hemmansägaren Albert Nilsson. Enligt säkra uppgifter ska det vara den första byggnad som uppfördes när Per Israelsson-Käck kom till byn 1757. Föreningen köpte en Långloge av J.V. Lövgren i Gallejaur och under vintern 1945 transporterades den med ett stort antal hästägares hjälp från Gallejaur till Hembygdsområdet.   År 1952 ansökte föreningen om att Hembygdsgården borde förklaras som kulturhistoriskt byggnadsminne, vilket senare också beviljades. 1963 valdes Harald Nilsson som ny ordförande efter Sven Carlsson som avsagt sig uppdraget av hälsoskäl. Efter några år avgick Harald Nilsson av samma skäl. Därefter tillträdde Curt Edström som ny ordförande och förblev ordförande under många år fram till 1987.   Under en lång följd av år hölls Hembygdsfest varje sommar. Dessa fester var som regel mycket välbesökta och festtalen hölls ofta av kända personer. Författarna Albert Viksten, Sara Lidman och professor Erik Bylund har t.ex. varit festtalare. Många andra har också festtalat under åren som gått. Sommaren 1971 och 1972 anordnade föreningen de första Kvarnfesterna vid kvarnen i Järvbäcken. Ett arrangemang som sedan övertogs av Järvträsk byamän.   Åren 1972 – 73 gjordes en omfattande renovering av Hembygdsgården i AMS regi. Kostnaderna blev omkring 250 – 300 000 kronor. 1974 hölls så invigningsfesten under pompa och ståt, högtidstalet hölls av
Glommers- ättlingen prof. Erik Bylund, Umeå.
Hembygdsfesten hölls sedan varje år till mot slutet av 70-talet. Under 60 och 70-talet samt även senare, får Hembygdsgården många värdefulla föremål från äldre tider.   Föreningen heter nu Glommersträsk Hembygdsförening.   

Ur Curt Edströms anteckningar.
    Sommaren 2009 nedmonterades och renoverades Kornboden från 1777,
med bidrag av länsstyrelsen.
Byggnaden fick också nytt tak av näver och takved.
Föreningen anordnar årligen en hembygdsdag.

Sommaren 2010 arrangerade vi Hembygdsdag med spelmansstämma. J P Nyströms orkester ledde spelmansstämman.

Hembygdsdagen 2011 gästades vi av Ronny Eriksson som underhöll från scenen.