Glommersträsk Hembygdsförening

* Glommersträsk hembygdsförening *

Hängengården, Glommersträsk Glommersträsk hembygdsmuseum ”Hängengården” ligger mitt i byn och erbjuder en unik 1800-tals miljö.  Mangårdsbyggnaden är från 1804 och flyttad till nuvarande plats, ”Haingna”, 1810. Ytterligare tre byggnader hör till den ursprungliga gårdsbildningen medan övriga är hitflyttade sedan gården blev hembygdsgård 1937. Däribland ”Käckbodan” från 1759, enda kvarvarande byggnad efter Arvidsjaur sockens första nybyggare, Pehr Israelsson Käck.
Museet har närmare 3000 föremål samlade i de 12 byggnaderna, men den verkliga rariteten är den autentiska skolsalen från 1843. Skolan startades av Svenska Missionssällskapet i akt och mening att kristna de hedniska lapparna och var länge den enda fasta skolan i socknen. Märkliga är även de bevarade väggmålningarna av Anna-Greta Jonsdotter f. 1779. som motbevisar alla föreställningar om grå och trist vardag i det förgångna. Hängengårdens fyra ursprungliga byggnader, mangårdsbyggnad, bagarstuga, loftbod och kornbod är byggnadsminnesförklarade.