Föreningens styrelse

Styrelse för 2017 är:

 Sylvia Lundqvist tel. 0960-20229

Elisabeth Hällgren tel.0960-20033

Solveig Löf tel. 0960-20280

Gudrun Vikberg tel. 0960-20071

Martin Nilsson tel. 0960-20089

Erik Edström tel. 0960-20024

 

Suppleanter är :

Ewa Edström och Lena Renström.