Föreningens styrelse

Styrelse för 2019 är:

 Sylvia Lundqvist tel. 0960-20229

Elisabeth Hällgren tel.073-035 66 12

Solveig Löf tel. 0960-20280, 070-607 64 20

Gudrun Vikberg tel. 0960-20071, 070-371 86 31

Martin Nilsson tel. 070-681 82 31

Erik Edström tel. 070-607 05 08

 Suppleanter är :

Ewa Edström och Ann-Christin Edström