Om ni vill komma i kontakt med någon från Hembygdsföreningen
Ring:

Erik: 070-607 05 08
Solveig: 070-607 64 20
...........................................