Gamla bilder

Bilder fotograferade av Karl Nordlund i Hällberg.